Pozyskujemy fundusze Unii Europejskiej

Jesteśmy pierwszym kontaktem dla małych i średnich przedsiębiorstw
Cechuje nas wysoka skuteczność
Aktualności
2015-10-20 O inwestycjach w infrastrukturę - najnowszy numer Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce
Rozwój infrastruktury nadal pozostaje priorytetem Funduszy Europejskich również w budżecie UE na lata 2014-2020. Świadczą o tym chociażby pierwsze pod... czytaj więcej
2015-10-20 Polska Wschodnia - nowe perspektywy
Dzięki Programowi Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) powstała niezbędna do dalszego rozwoju baza infrastrukturalna, która posłuży do realizacji projektó... czytaj więcej
2015-08-24 Wykluczenia możliwości dofinansowania w ramach POIR
Na stronach portalu PO IR pojawiło się opracowanie tzw. "Dokument pomocniczy" zarówno dla beneficjentów, jak i dla instytucji wdrażających Program Int... czytaj więcej
2015-08-24 Polska Wschodnia: Tu rozwija się innowacyjny biznes
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel spotkała się z prezydentami miast Polski Wschodniej, by omówić tworzenie przyjaznych warunków do ro... czytaj więcej
2015-04-02 Harmonogram PO Polska Wschodnia zaakceptowany
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała harmonogram naboru wniosków do konkursów Programu Polska Wschodnia na rok 2015. Aktua... czytaj więcej
2015-04-02 NCBiR ogłasza pierwszy konkurs – POIR Działanie 1.1./Poddziałanie 1.1.1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach Działania 1.1. – Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez... czytaj więcej
2015-04-02 NCBiR ogłasza konkurs – POIR Działanie 1.1. /Poddziałanie 1.1.2
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach Działania 1.1. – Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowe... czytaj więcej
2015-03-31 Harmonogram POPC zaktualizowany
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało zaktualizowany harmonogram Programu Polska Cyfrowa. W obecnej wersji zostały wydłużone planowane t... czytaj więcej
2015-03-11 SzOOP Województwa Pomorskiego
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego został przyjęty przez Zarząd Województwa i s... czytaj więcej
2015-02-13 RPO Województwa Pomorskiego zaakceptowany
Komisja Europajska zaakceptowałą Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie otrzyma 1,8 mld Euro w obecnej... czytaj więcej
Zadaj pytanie
Zadaj pytanie